Zápis do obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík

Zápis do obchodního rejstříku

Ještě před tím, než s podnikáním začnete, musíte sepsat smlouvy a jiné dokumenty u notáře. Na základě ověřených podpisů v takových dokumentech, pak můžete společnost zapsat do obchodního rejstříku a začít s předmětem vašeho podnikání.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podávají jednatelé uzavřené společnosti – pokud je jich více, pak žádost podávají všichni bez ohledu na jejich počet nebo podíl ve společnosti. Návrh je podáván pomocí speciálního formuláře, který je platný pro všechny společnosti s ručením omezeným.

 • elektronickou žádostí 
 • písemnou žádostí 

Společnost můžete do rejstříku zapsat pohodlně z domova poté, co bezchybně vyplníte formulář na internetu. Ten zašlete k příslušnému rejstříkovému soudu společně s dalšími originálními dokumenty a vaše práce je v zásadě vykonána. Je to cesta samozřejmě jednoduchá, ale osobní návštěvou úřadu rozhodně nic nezkazíte.

Nejen, že žádost můžete vyplnit přímo na místě, ale budete tak mít jistotu, že všechno proběhlo tak, jak proběhnout má, že vám nechybí žádné dokumenty a vy už nebudete muset zápis dále řešit. Společnost bude v obchodním rejstříku zapsána ve chvíli, kdy žádost přijde v platnost a ve chvíli, kdy ji podají všichni jednatelé společnosti, která má být zapsána. O všech dokumentech se můžete informovat přímo u notáře, u kterého budete smlouvy podepisovat a tak i společnost zakládat.

Vložil Zápisy a výpisy z OR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je dostupný nám všem přímo online na internetu. V obchodním rejstříku se můžete dozvědět veškeré informace podle vyhledávání osob, právnických osob, společností apod.

V obchodním rejstříku je vedena každá společnost nebo podnikatel, který svou činnost zahájil. Výjimkou jsou živnostníci, kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku a zde jsou o jejich činnosti vedeny veškeré informace.  Jak už bylo řečeno, do obchodního rejstříku firem musí být každá společnost zapsána. Rozhodně se ale nedá říct, že by to byla procházka růžovým sadem.

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Stav společnosti musí odpovídat skutečnému stavu tedy tomu, kde je sídlo společnosti, jací jsou vlastníci společnosti a zapsána musí být dokonce i změna o výši původního vkladu. Pokud tedy ve vaší již vzniklé společnosti nastane jakákoli změna je nutné, aby byla ohlášena a řádně zapsána. Až poté, co je změna zapsána, tak nabývá platnosti. Stejně tak je to se samotným vznikem společnosti.

Společnost vzniká až ve chvíli, kdy je zapsána v obchodním rejstříku, a u notáře jsou sepsány všechny důležité dokumenty. Návrhy na změny ve společnosti nebo vznik společnosti by měli být podány v co možná nejkratší lhůtě od podpisu smluv nebo jiných dokumentů, které nabývají právní moci.

Návrhy na změny do obchodního rejstříku je možné podávat pouze pomocí formuláře, který je pro všechny podnikatele nebo společnosti stejný a na jehož základě je možné zmíněnou skutečnost zapsat.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Výpis z obchodního rejstříku

K výpisu z obchodního rejstříku se v dnešní době není nijak složité dostat. Jednak se můžete na stručné informace podívat přímo z vašeho domova na internetu, nebo si informace vyžádat. Žádost není nijak složitá, k jejímu sepsání vám postačí opravdu jen pár minut a vy budete mít informace za chvíli na stole.

Jednou z velmi dostupných míst, kde si přímo o výpis z obchodního rejstříku vyžádat je CzechPoint, který poskytuje tyto výpisy za poplatek. Jediné, co k vydání výpisu musíte mít je identifikační číslo společnosti a pochopitelně oprávnění k tomu, abyste si mohli tyto informace vyžádat.

Rozhodně nečekejte, že vám bude vydán výpis z obchodního rejstříku jakékoli společnosti jen s tím, že víte jedno číslo. Na již zmíněném CzechPointu si můžete vyžádat hned dva různé druhy výpisu z obchodního rejstříku.

 • úplný výpis z obchodního rejstříku – zde jsou veškeré informace o společnosti, které jsou dostupné od doby jejího založení 
 • platný výpis z obchodního rejstříku – informace o společnosti, které jsou platné k aktuálnímu datu (v den, kdy je o výpis žádáno) 

A samozřejmě, jak tomu v dnešní době bývá, tak všechno něco stojí. Samotný výpis vás bude přímo na místě stát 100,- Kč, ale pokud má výpis více stran, pak je každá další strana za 50,- Kč.

Vložil Zápisy a výpisy z OR | Štítek , , , | Zanechat komentář

Slovenský obchodní rejstřík

Stejně, jako Česká republika nabízí nás všem obchodní rejstřík firem, tak i Slovensko má pochopitelně vlastní rejstřík. Do něj může nahlédnout každý, kdo si chce ověřit nebo se jen podívat na informace, které jsou bezprostředně spojeny s podnikáním na Slovensku.

Obchodní rejstřík Slovenské republiky obsahuje informace o společnostech, právnických osobách a jednotlivých podnikatelích. Přístup do obchodního rejstříku Slovenska je zcela bezplatný, veřejný a tak umožňuje náhled každému z nás, kdo to skutečně potřebuje.

V obchodním rejstříku můžete vyhledávat nejen podle jména osoby/podnikatele, nebo společnosti, ale i podle identifikačního čísla, sídla společnosti, nebo registračního čísla, které bylo společnosti přiděleno. Ať už víte jakýkoli z výše uvedených údajů, v každém případě se o společnosti či podnikateli můžete informovat. V zásadě je obchodní rejstřík na Slovensku stejný, jako je ten u nás, obsahuje stejné informace a je veřejný, jako ten náš.

V posledních měsících mimo jiné prošel obchodní rejstřík Slovenské republiky několika změnami. Příkladem je tomu samotný zápis změn do obchodního rejstříku. Provedené změny v zápisu totiž nejsou aktuální ještě v den schválení žádosti na změnu, ale o několik dní později. Z tohoto důvodu nelze brát veškeré informace, jako zcela pravdivé, ale jako spíše informativní.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Katastr nemovitostí nahlížení dle majitelů

Pokud kupujete byt nebo dům, pak budete muset navštívit katastr nemovitostí. Pokud ho budete v budoucnu někdy kupovat nebo se dostanete k vlastnictví nějaké nemovitosti, pak se v každém případě budete muset na katastrálním úřadě ukázat. Nahlédnutím do katastru nemovitostí totiž můžete zjistit lecos. Nejen o samotné nemovitosti, ale něco by vám mohla říct i o majitelích.

Nahlédnout do katastru nemovitostí dnes není nijak složité. Základní informace o majitelích si můžete zjistit pohodlně z domova, ze svého počítače.

Některé informace jsou totiž dostupné na internetu. Najdete tam zejména majitele nemovitosti, adresu a to je asi tak vše, co byste se mohli dozvědět. K dispozici je opravdu jen omezené množství informací, některé jsou dokonce zpoplatněné, což se většině z nás pochopitelně nechce dávat. Na internetových stránkách není možné vyhledávat podle jména majitele. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět, jaké majetky vlastní například váš soused, pak byste o nich museli i vědět. Seznam je rozdělen na dva hlavní okruhy, kterými jsou pozemkové parcely a stavební budovy.

Nahlédnout do katastru nemovitostí, do úplné složky nebo si pořídit výpis z katastru může jen majitel nemovitosti, nebo osoba, která je k tomu oprávněná.

Oprávnění lze provést úředně ověřenou plnou mocí a žádost lze podat buď na příslušném katastru, nebo formou písemnou.

 

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Parcelní čísla v katastru nemovitostí

Každá parcela-pozemek má vlastní identifikační číslo, které se používá v katastru nemovitostí, v katastrálních mapách apod. Parcelní číslo pomáhá pozemek velmi snadno identifikovat přímo i nepřímo.

Nepřímo se užívají k identifikaci všech budov, které nemají domovní číslo přiděleno nebo nejsou a nebyly v katastru nemovitostí zapsány. Parcelní číslo získává každá parcela na základě parcelního území a to buď v jedné řadě čísel, nebo ve dvou řadách.

Jedna řada čísel je určena pro pozemkové parcely, které slouží zatím jen jako pozemky bez inženýrských sítí, druhá řada čísel je určena stavebním pozemkům, kde je možné prakticky ihned stavět nemovitost. Parcelní číslo může být na základě rozhodnutí katastrálního úřadu během let změněno. Stává se tak hlavně z důvodu změny katastrálního území parcely, při slučování katastrálních území apod. Dříve se parcely dělali na díly a s jejich slučováním se měnila i parcelní čísla. V dnešní době se už parcely na díly nerozdělují.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí neeviduje jen domy a byty, ale i jiné budovy, kterým bylo přiděleno evidenční číslo, pozemky a parcely, ale i nebytové prostory nebo rozestavěné domy.

Rozestavěný dům, jehož stavba byla pozastavena musí být v katastru nemovitostí zapsán hlavně v případě, že je dostavěno již první podlaží domu.

Pokud ale neproběhne kolaudační řízení, pak je zápis do katastru nemovitostí neúplný.

Co obsahuje zápis v katastru nemovitostí:

 

 

 • polohu nemovitosti 
 • geometrické určení nemovitosti 
 • číslo parcely 
 • evidenční a popisné číslo 
 • určení katastrálního území 
 • druh pozemku (stavební, zemědělský, atd.)
 • výměru parcely 
 • údaje o právech na nemovitost 
 • způsob využití nemovitosti 
 • způsob ochrany nemovitosti 

Mimo zápisu do katastru nemovitostí si každý může vyžádat u příslušného katastrálního úřadu, kde je nemovitost zapsána i výpis z katastru nemovitostí. Tento výpis stojí 100,- Kč a může si o něj zažádat každý buď formou osobní návštěvy, nebo písemnou žádostí o výpis z katastru. Žádost o výpis ale není nijak jednoduchá, rozhodně je nutné si uvědomit, že je k ní potřeba doložit několik platných informací, jako je číslo parcely, evidenční číslo a jiné údaje, pokud jsou vám osobně známy. O zápis do katastru nemovitostí je možné požádat jen na základě smlouvy, na které se nachází notářsky ověřené podpisy obou dvou účastníků smlouvy.

Následně jeden z nich, který je ve smlouvě uveden, může podat návrh na zápis do katastru nemovitostí.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis o předání staveniště

Stavíte-li rodinný domek, pak je to velká radost. Ovšem podle dnešního zákona si rodinný domek nemůžete postavit vlastními silami nebo s pomocí svých přátel, ale musí tak učinit stavební společnost k tomu oprávněná.

Jakou stavební společnost si pro stavbu svého nového domova vybere, záleží už jen a jen na vás. Při předání stavby je ale pochopitelně nutné udělat hned několik úkonů, který se prostě a jednoduše nevyhnete.

Hlavními účastníky v zápisu o předávní stavby je na jedné straně investor, na té druhé dodavatel stavební práce – stavební společnost.

Jedná se tedy jednoduše řečeno o smlouvu mezi stavebníkem, který vaši stavbu dovede do finálního konce a mezi vámi. Vy poskytujete peníze na stavbu, tím i na vaši budoucnost.

Po provedení všech kompletačních prací se schází investor s dodavatelem práce a na základě všech dostupných informací se řeší případné nedodělky na stavbě. Zápis o předání staveniště tak hájí zejména zájmy investora, který do své budoucí nemovitosti investuje peníze a od toho očekává, že práce, za kterou zaplatil, bude dokončena do samého konce a bude i řádně provedena. Na základě tohoto zápisu pak může investor hájit své zájmy a obhájit i soudně případné nedostatky na stavbě, které nebyly ve finále stavební společností dokončeny.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zapsání stavby do katastru

Nově postavený domek je rozhodně velkou radostí pro celou rodinu, ale nese sebou ještě řadu dalších papírování a mimo jiné i nějaké ty pochůzky na úřadech.

Zápis stavby do katastru nemovitostí ale můžete učinit až ve chvíli, kdy se k vám do ruky dostane platné kolaudační rozhodnutí. S kolaudačním rozhodnutím se musí majitel nemovitosti dostavit na katastr nemovitostí nejméně do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Listiny pro zápis do katastru nemovitostí

Pokud si myslíte, že stačí přijít na katastr a tak předložit kolaudační rozhodnutí, tak jste na omylu. K zápisu totiž budete potřebovat mnohem víc. V první řadě jsou to dokumenty, které stavbu potvrzují. Laicky řečeno se jedná o geometrický plán, doklad o přidělení popisného čísla a již zmíněné kolaudační rozhodnutí, které vydává úřad. Všechny dokumenty můžete katastru nemovitostí dodat ve dvou podobách.

Buď, jako originální listinu, nebo jako kopii, která je úředně ověřená. Problém by mohl nastat, pokud je stavební pozemek veden ne, jako stavební, ale jako zemědělský, na který byly následně nataženy inženýrské sítě. Pokud je doposud vás pozemek veden, jako zemědělský, pak musíte doložit dokumenty, které dokazují, že byl pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Takovým dokumentem je ale dokonce i stavební povolení, bez kterého nelze započít samotnou stavbu ani její základy.

Do katastru nemovitostí je pak uveden jako majitel stavebník, kterým můžete být vy, vaše žena/muž případně oba dva manželé nebo partneři.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání dítěte do rodného listu

Když přijde miminko na svět, tak je to bezpochyby velmi radostná událost. Narození dítěte ale není jen o radovánkách, které nás budou doprovázet celý život, ale i o starostech a papírování, kterému se v životě nevyhneme stejně, jako právě s radostí z narozeného dítěte. Každé miminko, když přijde na svět, potřebuje rodný list a rodné číslo, které mu bude přiděleno. Zápisu do matriky se zkrátka a dobře nevyhne nikdo hned po narození.

Aby šel zápis hladce, tak si můžete s sebou do porodní tašky přibalit hned několik dokumentů, se kterými bude zápis hotový raz dva.

 • Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte 
 • občanský průkaz
 • jste-li cizinec, tak pas 

Dokument Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte dostanete buď v porodnici, kde se chystáte rodit, u svého lékaře nebo v těhotenské poradně. Pokud jste s partnerem ve jméně za jedno, pak můžete formulář rovnou vyplnit a oba dva podepsat. Formulář můžete odevzdat před porodem nebo po porodu, ale aby šlo všechno hladce a tak, jak má, bylo by lepší, kdyby byl dokument odevzdán ještě předtím, než půjdou veškeré dokumenty na matriku. Pokud nebudete do rodného listu uvádět jméno otce a žádné záznamy spojené s dítětem tedy otec nebude mít, pak stačí na formuláři jméno a podpis matky.

V tomto případě ale nesmíte zapomenout, že zápis otce do rodného listu později je velmi složitý, zdlouhavý a to nejen pro vás, ale i pro dítě.

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář