Obchodní rejstřík

Měsíční archív: Listopad 2012

Výpis z obchodního rejstříku

K výpisu z obchodního rejstříku se v dnešní době není nijak složité dostat. Jednak se můžete na stručné informace podívat přímo z vašeho domova na internetu, nebo si informace vyžádat. Žádost není nijak složitá, k jejímu sepsání vám postačí opravdu jen pár minut a vy budete mít informace za chvíli na stole.

Jednou z velmi dostupných míst, kde si přímo o výpis z obchodního rejstříku vyžádat je CzechPoint, který poskytuje tyto výpisy za poplatek. Jediné, co k vydání výpisu musíte mít je identifikační číslo společnosti a pochopitelně oprávnění k tomu, abyste si mohli tyto informace vyžádat.

Rozhodně nečekejte, že vám bude vydán výpis z obchodního rejstříku jakékoli společnosti jen s tím, že víte jedno číslo. Na již zmíněném CzechPointu si můžete vyžádat hned dva různé druhy výpisu z obchodního rejstříku.

 • úplný výpis z obchodního rejstříku – zde jsou veškeré informace o společnosti, které jsou dostupné od doby jejího založení 
 • platný výpis z obchodního rejstříku – informace o společnosti, které jsou platné k aktuálnímu datu (v den, kdy je o výpis žádáno) 

A samozřejmě, jak tomu v dnešní době bývá, tak všechno něco stojí. Samotný výpis vás bude přímo na místě stát 100,- Kč, ale pokud má výpis více stran, pak je každá další strana za 50,- Kč.

Vložil Zápisy a výpisy z OR | Štítek , , , | Zanechat komentář

Slovenský obchodní rejstřík

Stejně, jako Česká republika nabízí nás všem obchodní rejstřík firem, tak i Slovensko má pochopitelně vlastní rejstřík. Do něj může nahlédnout každý, kdo si chce ověřit nebo se jen podívat na informace, které jsou bezprostředně spojeny s podnikáním na Slovensku.

Obchodní rejstřík Slovenské republiky obsahuje informace o společnostech, právnických osobách a jednotlivých podnikatelích. Přístup do obchodního rejstříku Slovenska je zcela bezplatný, veřejný a tak umožňuje náhled každému z nás, kdo to skutečně potřebuje.

V obchodním rejstříku můžete vyhledávat nejen podle jména osoby/podnikatele, nebo společnosti, ale i podle identifikačního čísla, sídla společnosti, nebo registračního čísla, které bylo společnosti přiděleno. Ať už víte jakýkoli z výše uvedených údajů, v každém případě se o společnosti či podnikateli můžete informovat. V zásadě je obchodní rejstřík na Slovensku stejný, jako je ten u nás, obsahuje stejné informace a je veřejný, jako ten náš.

V posledních měsících mimo jiné prošel obchodní rejstřík Slovenské republiky několika změnami. Příkladem je tomu samotný zápis změn do obchodního rejstříku. Provedené změny v zápisu totiž nejsou aktuální ještě v den schválení žádosti na změnu, ale o několik dní později. Z tohoto důvodu nelze brát veškeré informace, jako zcela pravdivé, ale jako spíše informativní.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Katastr nemovitostí nahlížení dle majitelů

Pokud kupujete byt nebo dům, pak budete muset navštívit katastr nemovitostí. Pokud ho budete v budoucnu někdy kupovat nebo se dostanete k vlastnictví nějaké nemovitosti, pak se v každém případě budete muset na katastrálním úřadě ukázat. Nahlédnutím do katastru nemovitostí totiž můžete zjistit lecos. Nejen o samotné nemovitosti, ale něco by vám mohla říct i o majitelích.

Nahlédnout do katastru nemovitostí dnes není nijak složité. Základní informace o majitelích si můžete zjistit pohodlně z domova, ze svého počítače.

Některé informace jsou totiž dostupné na internetu. Najdete tam zejména majitele nemovitosti, adresu a to je asi tak vše, co byste se mohli dozvědět. K dispozici je opravdu jen omezené množství informací, některé jsou dokonce zpoplatněné, což se většině z nás pochopitelně nechce dávat. Na internetových stránkách není možné vyhledávat podle jména majitele. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět, jaké majetky vlastní například váš soused, pak byste o nich museli i vědět. Seznam je rozdělen na dva hlavní okruhy, kterými jsou pozemkové parcely a stavební budovy.

Nahlédnout do katastru nemovitostí, do úplné složky nebo si pořídit výpis z katastru může jen majitel nemovitosti, nebo osoba, která je k tomu oprávněná.

Oprávnění lze provést úředně ověřenou plnou mocí a žádost lze podat buď na příslušném katastru, nebo formou písemnou.

 

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Parcelní čísla v katastru nemovitostí

Každá parcela-pozemek má vlastní identifikační číslo, které se používá v katastru nemovitostí, v katastrálních mapách apod. Parcelní číslo pomáhá pozemek velmi snadno identifikovat přímo i nepřímo.

Nepřímo se užívají k identifikaci všech budov, které nemají domovní číslo přiděleno nebo nejsou a nebyly v katastru nemovitostí zapsány. Parcelní číslo získává každá parcela na základě parcelního území a to buď v jedné řadě čísel, nebo ve dvou řadách.

Jedna řada čísel je určena pro pozemkové parcely, které slouží zatím jen jako pozemky bez inženýrských sítí, druhá řada čísel je určena stavebním pozemkům, kde je možné prakticky ihned stavět nemovitost. Parcelní číslo může být na základě rozhodnutí katastrálního úřadu během let změněno. Stává se tak hlavně z důvodu změny katastrálního území parcely, při slučování katastrálních území apod. Dříve se parcely dělali na díly a s jejich slučováním se měnila i parcelní čísla. V dnešní době se už parcely na díly nerozdělují.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí neeviduje jen domy a byty, ale i jiné budovy, kterým bylo přiděleno evidenční číslo, pozemky a parcely, ale i nebytové prostory nebo rozestavěné domy.

Rozestavěný dům, jehož stavba byla pozastavena musí být v katastru nemovitostí zapsán hlavně v případě, že je dostavěno již první podlaží domu.

Pokud ale neproběhne kolaudační řízení, pak je zápis do katastru nemovitostí neúplný.

Co obsahuje zápis v katastru nemovitostí:

 

 

 • polohu nemovitosti 
 • geometrické určení nemovitosti 
 • číslo parcely 
 • evidenční a popisné číslo 
 • určení katastrálního území 
 • druh pozemku (stavební, zemědělský, atd.)
 • výměru parcely 
 • údaje o právech na nemovitost 
 • způsob využití nemovitosti 
 • způsob ochrany nemovitosti 

Mimo zápisu do katastru nemovitostí si každý může vyžádat u příslušného katastrálního úřadu, kde je nemovitost zapsána i výpis z katastru nemovitostí. Tento výpis stojí 100,- Kč a může si o něj zažádat každý buď formou osobní návštěvy, nebo písemnou žádostí o výpis z katastru. Žádost o výpis ale není nijak jednoduchá, rozhodně je nutné si uvědomit, že je k ní potřeba doložit několik platných informací, jako je číslo parcely, evidenční číslo a jiné údaje, pokud jsou vám osobně známy. O zápis do katastru nemovitostí je možné požádat jen na základě smlouvy, na které se nachází notářsky ověřené podpisy obou dvou účastníků smlouvy.

Následně jeden z nich, který je ve smlouvě uveden, může podat návrh na zápis do katastru nemovitostí.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis o předání staveniště

Stavíte-li rodinný domek, pak je to velká radost. Ovšem podle dnešního zákona si rodinný domek nemůžete postavit vlastními silami nebo s pomocí svých přátel, ale musí tak učinit stavební společnost k tomu oprávněná.

Jakou stavební společnost si pro stavbu svého nového domova vybere, záleží už jen a jen na vás. Při předání stavby je ale pochopitelně nutné udělat hned několik úkonů, který se prostě a jednoduše nevyhnete.

Hlavními účastníky v zápisu o předávní stavby je na jedné straně investor, na té druhé dodavatel stavební práce – stavební společnost.

Jedná se tedy jednoduše řečeno o smlouvu mezi stavebníkem, který vaši stavbu dovede do finálního konce a mezi vámi. Vy poskytujete peníze na stavbu, tím i na vaši budoucnost.

Po provedení všech kompletačních prací se schází investor s dodavatelem práce a na základě všech dostupných informací se řeší případné nedodělky na stavbě. Zápis o předání staveniště tak hájí zejména zájmy investora, který do své budoucí nemovitosti investuje peníze a od toho očekává, že práce, za kterou zaplatil, bude dokončena do samého konce a bude i řádně provedena. Na základě tohoto zápisu pak může investor hájit své zájmy a obhájit i soudně případné nedostatky na stavbě, které nebyly ve finále stavební společností dokončeny.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zapsání stavby do katastru

Nově postavený domek je rozhodně velkou radostí pro celou rodinu, ale nese sebou ještě řadu dalších papírování a mimo jiné i nějaké ty pochůzky na úřadech.

Zápis stavby do katastru nemovitostí ale můžete učinit až ve chvíli, kdy se k vám do ruky dostane platné kolaudační rozhodnutí. S kolaudačním rozhodnutím se musí majitel nemovitosti dostavit na katastr nemovitostí nejméně do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Listiny pro zápis do katastru nemovitostí

Pokud si myslíte, že stačí přijít na katastr a tak předložit kolaudační rozhodnutí, tak jste na omylu. K zápisu totiž budete potřebovat mnohem víc. V první řadě jsou to dokumenty, které stavbu potvrzují. Laicky řečeno se jedná o geometrický plán, doklad o přidělení popisného čísla a již zmíněné kolaudační rozhodnutí, které vydává úřad. Všechny dokumenty můžete katastru nemovitostí dodat ve dvou podobách.

Buď, jako originální listinu, nebo jako kopii, která je úředně ověřená. Problém by mohl nastat, pokud je stavební pozemek veden ne, jako stavební, ale jako zemědělský, na který byly následně nataženy inženýrské sítě. Pokud je doposud vás pozemek veden, jako zemědělský, pak musíte doložit dokumenty, které dokazují, že byl pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Takovým dokumentem je ale dokonce i stavební povolení, bez kterého nelze započít samotnou stavbu ani její základy.

Do katastru nemovitostí je pak uveden jako majitel stavebník, kterým můžete být vy, vaše žena/muž případně oba dva manželé nebo partneři.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání dítěte do rodného listu

Když přijde miminko na svět, tak je to bezpochyby velmi radostná událost. Narození dítěte ale není jen o radovánkách, které nás budou doprovázet celý život, ale i o starostech a papírování, kterému se v životě nevyhneme stejně, jako právě s radostí z narozeného dítěte. Každé miminko, když přijde na svět, potřebuje rodný list a rodné číslo, které mu bude přiděleno. Zápisu do matriky se zkrátka a dobře nevyhne nikdo hned po narození.

Aby šel zápis hladce, tak si můžete s sebou do porodní tašky přibalit hned několik dokumentů, se kterými bude zápis hotový raz dva.

 • Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte 
 • občanský průkaz
 • jste-li cizinec, tak pas 

Dokument Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte dostanete buď v porodnici, kde se chystáte rodit, u svého lékaře nebo v těhotenské poradně. Pokud jste s partnerem ve jméně za jedno, pak můžete formulář rovnou vyplnit a oba dva podepsat. Formulář můžete odevzdat před porodem nebo po porodu, ale aby šlo všechno hladce a tak, jak má, bylo by lepší, kdyby byl dokument odevzdán ještě předtím, než půjdou veškeré dokumenty na matriku. Pokud nebudete do rodného listu uvádět jméno otce a žádné záznamy spojené s dítětem tedy otec nebude mít, pak stačí na formuláři jméno a podpis matky.

V tomto případě ale nesmíte zapomenout, že zápis otce do rodného listu později je velmi složitý, zdlouhavý a to nejen pro vás, ale i pro dítě.

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání tažného zařízení do TP

Zákony se musí dodržovat a jinak to není ani se zápisy do technických průkazů. Mnohdy na některé nezbytnosti zapomínáme, ačkoliv bychom neměli, možná se nám do nich ani nechce a my pak jen s otevřenou pusou hledíme na prázdnou peněženku a pokutu, kterou jsme dostali při silniční kontrole.

Mimo zápisu kol do technického průkazu, o kterém si můžete přečíst v předchozím článku, bychom neměli zapomínat ani na tažné zařízení, které v technickém průkazu musí být zapsáno.

Co musí být předloženo k zápisu

Mimo to, že budete stát jistě dlouhou dobu na úřadě, musíte předložit ještě několik dalších dokumentů, bez kterých prostě nelze zápis provést.

 • vyplněná žádost o změně zápisu v registru 
 • správní poplatek 
 • souhlas vlastníka ke změně (u vozidel na leasing musí dát souhlas společnost poskytující leasing)
 • typový list tažného zařízení
 • doklad o odborné montáži a evidenční kontrole 
 • technický průkaz vozidla a tažného zařízení 

Mimo jiné budete potřebovat ještě občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost, a pokud jste cizinec, pak je nutné mít doklad o povolení k pobytu na území České republiky. Pokud nejednáte za sebe, ale za společnost nebo fyzickou osobu, v každém případě budete potřebovat úředně ověřenou plnou moc, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

 

Vložil Změny v technickém průkazu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání kol do technického průkazu

Zahrávat si se zápisem do technického průkazu rozhodně není na místě. Při jakékoli silniční kontrole se totiž můžete snadno dostat do křížku s policisty, kteří na zápis přihlédnou a mohou uložit i pokutu, pokud zápis v technickém průkazu nebude odpovídat skutečnosti.

V první řadě je potřeba, abyste používali na vozidle jen kola, která jsou pro daný vůz vhodná. Ještě lépe jen kola, která doporučuje přímo výrobce vozidel. Tak si totiž můžete být naprosto jisti tím, že při silniční i státní technické prohlídce obstojíte s úspěchem.

Kola, která doporučuje výrobce, jsou do technického průkazu zapsaný automaticky už při přihlášení vozidla, ale každou změnu, kterou na autě uděláte a tou je i výměna kol, musíte ze zákona ohlásit. Navíc je pak nutné projít technickou kontrolou. Každé kolo musí být homologované, pokud tomu tak nebude, nemůže kontrolou projít a v případě nehody můžete mít ještě velké opletačky nejen s policií, ale i s pojišťovnou, která pochopitelně k této velké chybě přihlédne a škodu nebude chtít v žádném případě uhradit. Zapsat můžete kola, které odpovídají následujícím požadavkům:

 • kola, která jsou na základě typového listu typově schválená 
 • kola, která jsou schválená autorizovaným dovozcem a kontrolována na stanici technické kontroly 
 • kola, která jsou individuálně dovezená, ale prošla státní technickou kontrolou 

 

Vložil Změny v technickém průkazu | Štítek , , , , | Zanechat komentář