Obchodní rejstřík

Archív

Zapsání tažného zařízení do TP

Zákony se musí dodržovat a jinak to není ani se zápisy do technických průkazů. Mnohdy na některé nezbytnosti zapomínáme, ačkoliv bychom neměli, možná se nám do nich ani nechce a my pak jen s otevřenou pusou hledíme na prázdnou peněženku a pokutu, kterou jsme dostali při silniční kontrole.

Mimo zápisu kol do technického průkazu, o kterém si můžete přečíst v předchozím článku, bychom neměli zapomínat ani na tažné zařízení, které v technickém průkazu musí být zapsáno.

Co musí být předloženo k zápisu

Mimo to, že budete stát jistě dlouhou dobu na úřadě, musíte předložit ještě několik dalších dokumentů, bez kterých prostě nelze zápis provést.

 • vyplněná žádost o změně zápisu v registru 
 • správní poplatek 
 • souhlas vlastníka ke změně (u vozidel na leasing musí dát souhlas společnost poskytující leasing)
 • typový list tažného zařízení
 • doklad o odborné montáži a evidenční kontrole 
 • technický průkaz vozidla a tažného zařízení 

Mimo jiné budete potřebovat ještě občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost, a pokud jste cizinec, pak je nutné mít doklad o povolení k pobytu na území České republiky. Pokud nejednáte za sebe, ale za společnost nebo fyzickou osobu, v každém případě budete potřebovat úředně ověřenou plnou moc, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

 

Vložil Změny v technickém průkazu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání kol do technického průkazu

Zahrávat si se zápisem do technického průkazu rozhodně není na místě. Při jakékoli silniční kontrole se totiž můžete snadno dostat do křížku s policisty, kteří na zápis přihlédnou a mohou uložit i pokutu, pokud zápis v technickém průkazu nebude odpovídat skutečnosti.

V první řadě je potřeba, abyste používali na vozidle jen kola, která jsou pro daný vůz vhodná. Ještě lépe jen kola, která doporučuje přímo výrobce vozidel. Tak si totiž můžete být naprosto jisti tím, že při silniční i státní technické prohlídce obstojíte s úspěchem.

Kola, která doporučuje výrobce, jsou do technického průkazu zapsaný automaticky už při přihlášení vozidla, ale každou změnu, kterou na autě uděláte a tou je i výměna kol, musíte ze zákona ohlásit. Navíc je pak nutné projít technickou kontrolou. Každé kolo musí být homologované, pokud tomu tak nebude, nemůže kontrolou projít a v případě nehody můžete mít ještě velké opletačky nejen s policií, ale i s pojišťovnou, která pochopitelně k této velké chybě přihlédne a škodu nebude chtít v žádném případě uhradit. Zapsat můžete kola, které odpovídají následujícím požadavkům:

 • kola, která jsou na základě typového listu typově schválená 
 • kola, která jsou schválená autorizovaným dovozcem a kontrolována na stanici technické kontroly 
 • kola, která jsou individuálně dovezená, ale prošla státní technickou kontrolou 

 

Vložil Změny v technickém průkazu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis do živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík zahrnuje prakticky všechny téměř stejné informace, jako obchodní rejstřík firem.

Od obchodního rejstříku se liší hned několika věcmi, jednou z nich je už samotný zápis do živnostenského rejstříku.

O zápis do rejstříku se nežádá, ale je prováděn automaticky ve chvíli, kdy je vydáno živnostenské oprávnění nebo pět dní od provedení změny v živnostenském oprávnění.

Zjednodušeně řečeno ve chvíli, kdy se vám do ruky dostane živnostenské oprávnění, která vás, jako fyzickou osobu opravňuje k tomu, abyste vykonávali uvedenou činnost, budete automaticky zapsáni a zařazeni do rejstříku živnostníků. Tak stejně je to i s jakoukoli změnou, kterou během vykonávání živnosti provedete. Pokud živnost pozastavíte, nemusíte tuto informaci podávat živnostenskému rejstříku, ale bude to uděláno automaticky.

Další věc, kterou má živnostenský rejstřík společnou s tím obchodním je, že se jedná vlastně o veřejný seznam, který je k dispozici na internetu. Tam jsou k vidění stručné informace o majiteli živnostenského oprávnění, o činnosti, kterou vykonává a zda je jeho živnostenské oprávnění aktivní. Stejně tak můžete z živnostenského rejstříku pořizovat opisy a výpisy. V živnostenském rejstříku jsou dostupné tyto informace o provozovatelích živnosti:

 • jméno a příjmení 
 • státní občanství 
 • rodní číslo nebo datum narození 
 • místo podnikání 
 • bydliště 
 • způsob podnikání 

 

 

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis změn do obchodního rejstříku

Obchodní společnost vzniká až platným zápisem do obchodního rejstříku firem. Jedná se o veřejný seznam, do kterého můžeme mimo jiné nahlédnout my všichni, a který je řízen a veden rejstříkovými soudy v každém kraji.

V rejstříku jsou zapsány základní údaje a informace o podnikatelích nebo o obchodních společnostech, jejichž činnost je provozována na území České republiky. Obchodní rejstřík tedy vede jakousi pravidelnou evidenci, která musí být shodná se skutečností.

Jestliže vlastníte společně se svým kamarádem Frantou společnost a jako podílníci se vkladem jste zapsáni v obchodním rejstříku a vy se rozhodnete, že pana Frantu vymažete a vyplatíte, pak to tak skutečně musí být. Jak ale na změnu? Jak o ni požádat a nemít u toho opletačky se zákony?

Návrh na zápis nebo změnu, která bude v obchodním rejstříku platná, může podat jen osoba, která je k tomuto úkonu kompetentní. Může to být majitel společnosti, osoba, která jedná na základě ověřené plné moci nebo soud. O změnách rozhodují jen k tomu pověřené osoby, jako je valná hromada, jednatel společnosti a nakonec i soud. V obchodním rejstříku musí být zapsána sebemenší změna, jako jsou například:

 • změna sídla společnosti 
 • změna výše základního kapitálu 
 • změna právní formy 
 • změna obchodního podílu 
 • změna účastníků společnosti 
 • změna předmětu podnikání 
 • změny v dozorčí radě, valné hromadě 

 

Vložil Obchodní rejstřík firem | Štítek , , , , | Zanechat komentář