Obchodní rejstřík

Archív kategorií: Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí nahlížení dle majitelů

Pokud kupujete byt nebo dům, pak budete muset navštívit katastr nemovitostí. Pokud ho budete v budoucnu někdy kupovat nebo se dostanete k vlastnictví nějaké nemovitosti, pak se v každém případě budete muset na katastrálním úřadě ukázat. Nahlédnutím do katastru nemovitostí totiž můžete zjistit lecos. Nejen o samotné nemovitosti, ale něco by vám mohla říct i o majitelích.

Nahlédnout do katastru nemovitostí dnes není nijak složité. Základní informace o majitelích si můžete zjistit pohodlně z domova, ze svého počítače.

Některé informace jsou totiž dostupné na internetu. Najdete tam zejména majitele nemovitosti, adresu a to je asi tak vše, co byste se mohli dozvědět. K dispozici je opravdu jen omezené množství informací, některé jsou dokonce zpoplatněné, což se většině z nás pochopitelně nechce dávat. Na internetových stránkách není možné vyhledávat podle jména majitele. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět, jaké majetky vlastní například váš soused, pak byste o nich museli i vědět. Seznam je rozdělen na dva hlavní okruhy, kterými jsou pozemkové parcely a stavební budovy.

Nahlédnout do katastru nemovitostí, do úplné složky nebo si pořídit výpis z katastru může jen majitel nemovitosti, nebo osoba, která je k tomu oprávněná.

Oprávnění lze provést úředně ověřenou plnou mocí a žádost lze podat buď na příslušném katastru, nebo formou písemnou.

 

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Parcelní čísla v katastru nemovitostí

Každá parcela-pozemek má vlastní identifikační číslo, které se používá v katastru nemovitostí, v katastrálních mapách apod. Parcelní číslo pomáhá pozemek velmi snadno identifikovat přímo i nepřímo.

Nepřímo se užívají k identifikaci všech budov, které nemají domovní číslo přiděleno nebo nejsou a nebyly v katastru nemovitostí zapsány. Parcelní číslo získává každá parcela na základě parcelního území a to buď v jedné řadě čísel, nebo ve dvou řadách.

Jedna řada čísel je určena pro pozemkové parcely, které slouží zatím jen jako pozemky bez inženýrských sítí, druhá řada čísel je určena stavebním pozemkům, kde je možné prakticky ihned stavět nemovitost. Parcelní číslo může být na základě rozhodnutí katastrálního úřadu během let změněno. Stává se tak hlavně z důvodu změny katastrálního území parcely, při slučování katastrálních území apod. Dříve se parcely dělali na díly a s jejich slučováním se měnila i parcelní čísla. V dnešní době se už parcely na díly nerozdělují.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis o předání staveniště

Stavíte-li rodinný domek, pak je to velká radost. Ovšem podle dnešního zákona si rodinný domek nemůžete postavit vlastními silami nebo s pomocí svých přátel, ale musí tak učinit stavební společnost k tomu oprávněná.

Jakou stavební společnost si pro stavbu svého nového domova vybere, záleží už jen a jen na vás. Při předání stavby je ale pochopitelně nutné udělat hned několik úkonů, který se prostě a jednoduše nevyhnete.

Hlavními účastníky v zápisu o předávní stavby je na jedné straně investor, na té druhé dodavatel stavební práce – stavební společnost.

Jedná se tedy jednoduše řečeno o smlouvu mezi stavebníkem, který vaši stavbu dovede do finálního konce a mezi vámi. Vy poskytujete peníze na stavbu, tím i na vaši budoucnost.

Po provedení všech kompletačních prací se schází investor s dodavatelem práce a na základě všech dostupných informací se řeší případné nedodělky na stavbě. Zápis o předání staveniště tak hájí zejména zájmy investora, který do své budoucí nemovitosti investuje peníze a od toho očekává, že práce, za kterou zaplatil, bude dokončena do samého konce a bude i řádně provedena. Na základě tohoto zápisu pak může investor hájit své zájmy a obhájit i soudně případné nedostatky na stavbě, které nebyly ve finále stavební společností dokončeny.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář