Obchodní rejstřík

Archív kategorií: Obchodní rejstříky

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je dostupný nám všem přímo online na internetu. V obchodním rejstříku se můžete dozvědět veškeré informace podle vyhledávání osob, právnických osob, společností apod.

V obchodním rejstříku je vedena každá společnost nebo podnikatel, který svou činnost zahájil. Výjimkou jsou živnostníci, kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku a zde jsou o jejich činnosti vedeny veškeré informace.  Jak už bylo řečeno, do obchodního rejstříku firem musí být každá společnost zapsána. Rozhodně se ale nedá říct, že by to byla procházka růžovým sadem.

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Stav společnosti musí odpovídat skutečnému stavu tedy tomu, kde je sídlo společnosti, jací jsou vlastníci společnosti a zapsána musí být dokonce i změna o výši původního vkladu. Pokud tedy ve vaší již vzniklé společnosti nastane jakákoli změna je nutné, aby byla ohlášena a řádně zapsána. Až poté, co je změna zapsána, tak nabývá platnosti. Stejně tak je to se samotným vznikem společnosti.

Společnost vzniká až ve chvíli, kdy je zapsána v obchodním rejstříku, a u notáře jsou sepsány všechny důležité dokumenty. Návrhy na změny ve společnosti nebo vznik společnosti by měli být podány v co možná nejkratší lhůtě od podpisu smluv nebo jiných dokumentů, které nabývají právní moci.

Návrhy na změny do obchodního rejstříku je možné podávat pouze pomocí formuláře, který je pro všechny podnikatele nebo společnosti stejný a na jehož základě je možné zmíněnou skutečnost zapsat.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Slovenský obchodní rejstřík

Stejně, jako Česká republika nabízí nás všem obchodní rejstřík firem, tak i Slovensko má pochopitelně vlastní rejstřík. Do něj může nahlédnout každý, kdo si chce ověřit nebo se jen podívat na informace, které jsou bezprostředně spojeny s podnikáním na Slovensku.

Obchodní rejstřík Slovenské republiky obsahuje informace o společnostech, právnických osobách a jednotlivých podnikatelích. Přístup do obchodního rejstříku Slovenska je zcela bezplatný, veřejný a tak umožňuje náhled každému z nás, kdo to skutečně potřebuje.

V obchodním rejstříku můžete vyhledávat nejen podle jména osoby/podnikatele, nebo společnosti, ale i podle identifikačního čísla, sídla společnosti, nebo registračního čísla, které bylo společnosti přiděleno. Ať už víte jakýkoli z výše uvedených údajů, v každém případě se o společnosti či podnikateli můžete informovat. V zásadě je obchodní rejstřík na Slovensku stejný, jako je ten u nás, obsahuje stejné informace a je veřejný, jako ten náš.

V posledních měsících mimo jiné prošel obchodní rejstřík Slovenské republiky několika změnami. Příkladem je tomu samotný zápis změn do obchodního rejstříku. Provedené změny v zápisu totiž nejsou aktuální ještě v den schválení žádosti na změnu, ale o několik dní později. Z tohoto důvodu nelze brát veškeré informace, jako zcela pravdivé, ale jako spíše informativní.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář