Obchodní rejstřík

Archív kategorií: Úřední zápisy

Zapsání dítěte do rodného listu

Když přijde miminko na svět, tak je to bezpochyby velmi radostná událost. Narození dítěte ale není jen o radovánkách, které nás budou doprovázet celý život, ale i o starostech a papírování, kterému se v životě nevyhneme stejně, jako právě s radostí z narozeného dítěte. Každé miminko, když přijde na svět, potřebuje rodný list a rodné číslo, které mu bude přiděleno. Zápisu do matriky se zkrátka a dobře nevyhne nikdo hned po narození.

Aby šel zápis hladce, tak si můžete s sebou do porodní tašky přibalit hned několik dokumentů, se kterými bude zápis hotový raz dva.

  • Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte 
  • občanský průkaz
  • jste-li cizinec, tak pas 

Dokument Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte dostanete buď v porodnici, kde se chystáte rodit, u svého lékaře nebo v těhotenské poradně. Pokud jste s partnerem ve jméně za jedno, pak můžete formulář rovnou vyplnit a oba dva podepsat. Formulář můžete odevzdat před porodem nebo po porodu, ale aby šlo všechno hladce a tak, jak má, bylo by lepší, kdyby byl dokument odevzdán ještě předtím, než půjdou veškeré dokumenty na matriku. Pokud nebudete do rodného listu uvádět jméno otce a žádné záznamy spojené s dítětem tedy otec nebude mít, pak stačí na formuláři jméno a podpis matky.

V tomto případě ale nesmíte zapomenout, že zápis otce do rodného listu později je velmi složitý, zdlouhavý a to nejen pro vás, ale i pro dítě.

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis do živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík zahrnuje prakticky všechny téměř stejné informace, jako obchodní rejstřík firem.

Od obchodního rejstříku se liší hned několika věcmi, jednou z nich je už samotný zápis do živnostenského rejstříku.

O zápis do rejstříku se nežádá, ale je prováděn automaticky ve chvíli, kdy je vydáno živnostenské oprávnění nebo pět dní od provedení změny v živnostenském oprávnění.

Zjednodušeně řečeno ve chvíli, kdy se vám do ruky dostane živnostenské oprávnění, která vás, jako fyzickou osobu opravňuje k tomu, abyste vykonávali uvedenou činnost, budete automaticky zapsáni a zařazeni do rejstříku živnostníků. Tak stejně je to i s jakoukoli změnou, kterou během vykonávání živnosti provedete. Pokud živnost pozastavíte, nemusíte tuto informaci podávat živnostenskému rejstříku, ale bude to uděláno automaticky.

Další věc, kterou má živnostenský rejstřík společnou s tím obchodním je, že se jedná vlastně o veřejný seznam, který je k dispozici na internetu. Tam jsou k vidění stručné informace o majiteli živnostenského oprávnění, o činnosti, kterou vykonává a zda je jeho živnostenské oprávnění aktivní. Stejně tak můžete z živnostenského rejstříku pořizovat opisy a výpisy. V živnostenském rejstříku jsou dostupné tyto informace o provozovatelích živnosti:

  • jméno a příjmení 
  • státní občanství 
  • rodní číslo nebo datum narození 
  • místo podnikání 
  • bydliště 
  • způsob podnikání 

 

 

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář