Obchodní rejstřík

Archív kategorií: Katastrální úřad

Zápis do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí neeviduje jen domy a byty, ale i jiné budovy, kterým bylo přiděleno evidenční číslo, pozemky a parcely, ale i nebytové prostory nebo rozestavěné domy.

Rozestavěný dům, jehož stavba byla pozastavena musí být v katastru nemovitostí zapsán hlavně v případě, že je dostavěno již první podlaží domu.

Pokud ale neproběhne kolaudační řízení, pak je zápis do katastru nemovitostí neúplný.

Co obsahuje zápis v katastru nemovitostí:

 

 

  • polohu nemovitosti 
  • geometrické určení nemovitosti 
  • číslo parcely 
  • evidenční a popisné číslo 
  • určení katastrálního území 
  • druh pozemku (stavební, zemědělský, atd.)
  • výměru parcely 
  • údaje o právech na nemovitost 
  • způsob využití nemovitosti 
  • způsob ochrany nemovitosti 

Mimo zápisu do katastru nemovitostí si každý může vyžádat u příslušného katastrálního úřadu, kde je nemovitost zapsána i výpis z katastru nemovitostí. Tento výpis stojí 100,- Kč a může si o něj zažádat každý buď formou osobní návštěvy, nebo písemnou žádostí o výpis z katastru. Žádost o výpis ale není nijak jednoduchá, rozhodně je nutné si uvědomit, že je k ní potřeba doložit několik platných informací, jako je číslo parcely, evidenční číslo a jiné údaje, pokud jsou vám osobně známy. O zápis do katastru nemovitostí je možné požádat jen na základě smlouvy, na které se nachází notářsky ověřené podpisy obou dvou účastníků smlouvy.

Následně jeden z nich, který je ve smlouvě uveden, může podat návrh na zápis do katastru nemovitostí.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zapsání stavby do katastru

Nově postavený domek je rozhodně velkou radostí pro celou rodinu, ale nese sebou ještě řadu dalších papírování a mimo jiné i nějaké ty pochůzky na úřadech.

Zápis stavby do katastru nemovitostí ale můžete učinit až ve chvíli, kdy se k vám do ruky dostane platné kolaudační rozhodnutí. S kolaudačním rozhodnutím se musí majitel nemovitosti dostavit na katastr nemovitostí nejméně do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Listiny pro zápis do katastru nemovitostí

Pokud si myslíte, že stačí přijít na katastr a tak předložit kolaudační rozhodnutí, tak jste na omylu. K zápisu totiž budete potřebovat mnohem víc. V první řadě jsou to dokumenty, které stavbu potvrzují. Laicky řečeno se jedná o geometrický plán, doklad o přidělení popisného čísla a již zmíněné kolaudační rozhodnutí, které vydává úřad. Všechny dokumenty můžete katastru nemovitostí dodat ve dvou podobách.

Buď, jako originální listinu, nebo jako kopii, která je úředně ověřená. Problém by mohl nastat, pokud je stavební pozemek veden ne, jako stavební, ale jako zemědělský, na který byly následně nataženy inženýrské sítě. Pokud je doposud vás pozemek veden, jako zemědělský, pak musíte doložit dokumenty, které dokazují, že byl pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Takovým dokumentem je ale dokonce i stavební povolení, bez kterého nelze započít samotnou stavbu ani její základy.

Do katastru nemovitostí je pak uveden jako majitel stavebník, kterým můžete být vy, vaše žena/muž případně oba dva manželé nebo partneři.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář