Obchodní rejstřík

Notářský zápis

Notářský zápis by se dal charakterizovat velmi snadno. Jedná se o veřejnou listinu ve chvíli, kdy je zákonem splněna a je sepsána přímo samotným notářem. Notářským zápisem musí být některé listiny přímo zapsány. Jedná se především o valné hromady, založení společnosti apod. Notářských zápisů je hned několik.

  • zápisy o právních úkonech 
  • zápis o průběhu valné hromady 
  • zápis o schůzích právnických osob 
  • zápisy o důležitém prohlášení 
  • a jiné 

V poslední době jsou velmi častými zápisy u notáře i finanční závazky. Tedy uznání, že dluh skutečně patří dlužníkovi. Věřitel si tak snadno může pojistit své peníze, protože ve chvíli, kdy dluh není dlužníkem uhrazen, notářský zápis se stává vykonatelným. Laicky řečeno – dochází k exekuci či jinému právnímu vymáhání pohledávky. Věřitel a dlužník mezi sebou před notářem uzavírají dohodu, která je stvrzena vlastnoručními podpisy obou dvou účastníků.

Dle této dohody bude nařízeno vymáhání pohledávky a to v případě, že dlužník peníze neuhradí ve smluveném termínu – lze se dohodnout a do dohody zahrnout buď splátky, nebo jednorázové splacení dluhu v určitém termínu. Takový zápis u notáře je rozhodně lepší, než podepisovat směnku, se kterou je možné obchodovat. Na rozdíl od směnky totiž notářskou listinu nemůže nikdo prodat, pouze může dojít k soudnímu exekučnímu vymáhání pohledávky. V dohodě se může nacházet i doložka přímé vykonavatelnosti.

Tzn., že pohledávka nepůjde k soudu, ale bude rovnou vymáhána exekucí. Soudní řízení se tedy v tomto případě nekoná, ale přechází se rovnou k věci.

Komentáře jsou uzavřeny.