Obchodní rejstřík

Archív štítků: Obchodní rejstřík firem

Slovenský obchodní rejstřík

Stejně, jako Česká republika nabízí nás všem obchodní rejstřík firem, tak i Slovensko má pochopitelně vlastní rejstřík. Do něj může nahlédnout každý, kdo si chce ověřit nebo se jen podívat na informace, které jsou bezprostředně spojeny s podnikáním na Slovensku.

Obchodní rejstřík Slovenské republiky obsahuje informace o společnostech, právnických osobách a jednotlivých podnikatelích. Přístup do obchodního rejstříku Slovenska je zcela bezplatný, veřejný a tak umožňuje náhled každému z nás, kdo to skutečně potřebuje.

V obchodním rejstříku můžete vyhledávat nejen podle jména osoby/podnikatele, nebo společnosti, ale i podle identifikačního čísla, sídla společnosti, nebo registračního čísla, které bylo společnosti přiděleno. Ať už víte jakýkoli z výše uvedených údajů, v každém případě se o společnosti či podnikateli můžete informovat. V zásadě je obchodní rejstřík na Slovensku stejný, jako je ten u nás, obsahuje stejné informace a je veřejný, jako ten náš.

V posledních měsících mimo jiné prošel obchodní rejstřík Slovenské republiky několika změnami. Příkladem je tomu samotný zápis změn do obchodního rejstříku. Provedené změny v zápisu totiž nejsou aktuální ještě v den schválení žádosti na změnu, ale o několik dní později. Z tohoto důvodu nelze brát veškeré informace, jako zcela pravdivé, ale jako spíše informativní.

Vložil Obchodní rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zápis do živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík zahrnuje prakticky všechny téměř stejné informace, jako obchodní rejstřík firem.

Od obchodního rejstříku se liší hned několika věcmi, jednou z nich je už samotný zápis do živnostenského rejstříku.

O zápis do rejstříku se nežádá, ale je prováděn automaticky ve chvíli, kdy je vydáno živnostenské oprávnění nebo pět dní od provedení změny v živnostenském oprávnění.

Zjednodušeně řečeno ve chvíli, kdy se vám do ruky dostane živnostenské oprávnění, která vás, jako fyzickou osobu opravňuje k tomu, abyste vykonávali uvedenou činnost, budete automaticky zapsáni a zařazeni do rejstříku živnostníků. Tak stejně je to i s jakoukoli změnou, kterou během vykonávání živnosti provedete. Pokud živnost pozastavíte, nemusíte tuto informaci podávat živnostenskému rejstříku, ale bude to uděláno automaticky.

Další věc, kterou má živnostenský rejstřík společnou s tím obchodním je, že se jedná vlastně o veřejný seznam, který je k dispozici na internetu. Tam jsou k vidění stručné informace o majiteli živnostenského oprávnění, o činnosti, kterou vykonává a zda je jeho živnostenské oprávnění aktivní. Stejně tak můžete z živnostenského rejstříku pořizovat opisy a výpisy. V živnostenském rejstříku jsou dostupné tyto informace o provozovatelích živnosti:

 • jméno a příjmení 
 • státní občanství 
 • rodní číslo nebo datum narození 
 • místo podnikání 
 • bydliště 
 • způsob podnikání 

 

 

Vložil Úřední zápisy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis změn do obchodního rejstříku

Obchodní společnost vzniká až platným zápisem do obchodního rejstříku firem. Jedná se o veřejný seznam, do kterého můžeme mimo jiné nahlédnout my všichni, a který je řízen a veden rejstříkovými soudy v každém kraji.

V rejstříku jsou zapsány základní údaje a informace o podnikatelích nebo o obchodních společnostech, jejichž činnost je provozována na území České republiky. Obchodní rejstřík tedy vede jakousi pravidelnou evidenci, která musí být shodná se skutečností.

Jestliže vlastníte společně se svým kamarádem Frantou společnost a jako podílníci se vkladem jste zapsáni v obchodním rejstříku a vy se rozhodnete, že pana Frantu vymažete a vyplatíte, pak to tak skutečně musí být. Jak ale na změnu? Jak o ni požádat a nemít u toho opletačky se zákony?

Návrh na zápis nebo změnu, která bude v obchodním rejstříku platná, může podat jen osoba, která je k tomuto úkonu kompetentní. Může to být majitel společnosti, osoba, která jedná na základě ověřené plné moci nebo soud. O změnách rozhodují jen k tomu pověřené osoby, jako je valná hromada, jednatel společnosti a nakonec i soud. V obchodním rejstříku musí být zapsána sebemenší změna, jako jsou například:

 • změna sídla společnosti 
 • změna výše základního kapitálu 
 • změna právní formy 
 • změna obchodního podílu 
 • změna účastníků společnosti 
 • změna předmětu podnikání 
 • změny v dozorčí radě, valné hromadě 

 

Vložil Obchodní rejstřík firem | Štítek , , , , | Zanechat komentář