Obchodní rejstřík

Archív štítků: Právní zápis změn

Zápis změn do obchodního rejstříku

Obchodní společnost vzniká až platným zápisem do obchodního rejstříku firem. Jedná se o veřejný seznam, do kterého můžeme mimo jiné nahlédnout my všichni, a který je řízen a veden rejstříkovými soudy v každém kraji.

V rejstříku jsou zapsány základní údaje a informace o podnikatelích nebo o obchodních společnostech, jejichž činnost je provozována na území České republiky. Obchodní rejstřík tedy vede jakousi pravidelnou evidenci, která musí být shodná se skutečností.

Jestliže vlastníte společně se svým kamarádem Frantou společnost a jako podílníci se vkladem jste zapsáni v obchodním rejstříku a vy se rozhodnete, že pana Frantu vymažete a vyplatíte, pak to tak skutečně musí být. Jak ale na změnu? Jak o ni požádat a nemít u toho opletačky se zákony?

Návrh na zápis nebo změnu, která bude v obchodním rejstříku platná, může podat jen osoba, která je k tomuto úkonu kompetentní. Může to být majitel společnosti, osoba, která jedná na základě ověřené plné moci nebo soud. O změnách rozhodují jen k tomu pověřené osoby, jako je valná hromada, jednatel společnosti a nakonec i soud. V obchodním rejstříku musí být zapsána sebemenší změna, jako jsou například:

  • změna sídla společnosti 
  • změna výše základního kapitálu 
  • změna právní formy 
  • změna obchodního podílu 
  • změna účastníků společnosti 
  • změna předmětu podnikání 
  • změny v dozorčí radě, valné hromadě 

 

Vložil Obchodní rejstřík firem | Štítek , , , , | Zanechat komentář