Obchodní rejstřík

Archív štítků: Stavební povolení

Zápis o předání staveniště

Stavíte-li rodinný domek, pak je to velká radost. Ovšem podle dnešního zákona si rodinný domek nemůžete postavit vlastními silami nebo s pomocí svých přátel, ale musí tak učinit stavební společnost k tomu oprávněná.

Jakou stavební společnost si pro stavbu svého nového domova vybere, záleží už jen a jen na vás. Při předání stavby je ale pochopitelně nutné udělat hned několik úkonů, který se prostě a jednoduše nevyhnete.

Hlavními účastníky v zápisu o předávní stavby je na jedné straně investor, na té druhé dodavatel stavební práce – stavební společnost.

Jedná se tedy jednoduše řečeno o smlouvu mezi stavebníkem, který vaši stavbu dovede do finálního konce a mezi vámi. Vy poskytujete peníze na stavbu, tím i na vaši budoucnost.

Po provedení všech kompletačních prací se schází investor s dodavatelem práce a na základě všech dostupných informací se řeší případné nedodělky na stavbě. Zápis o předání staveniště tak hájí zejména zájmy investora, který do své budoucí nemovitosti investuje peníze a od toho očekává, že práce, za kterou zaplatil, bude dokončena do samého konce a bude i řádně provedena. Na základě tohoto zápisu pak může investor hájit své zájmy a obhájit i soudně případné nedostatky na stavbě, které nebyly ve finále stavební společností dokončeny.

Vložil Katastr nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zapsání stavby do katastru

Nově postavený domek je rozhodně velkou radostí pro celou rodinu, ale nese sebou ještě řadu dalších papírování a mimo jiné i nějaké ty pochůzky na úřadech.

Zápis stavby do katastru nemovitostí ale můžete učinit až ve chvíli, kdy se k vám do ruky dostane platné kolaudační rozhodnutí. S kolaudačním rozhodnutím se musí majitel nemovitosti dostavit na katastr nemovitostí nejméně do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Listiny pro zápis do katastru nemovitostí

Pokud si myslíte, že stačí přijít na katastr a tak předložit kolaudační rozhodnutí, tak jste na omylu. K zápisu totiž budete potřebovat mnohem víc. V první řadě jsou to dokumenty, které stavbu potvrzují. Laicky řečeno se jedná o geometrický plán, doklad o přidělení popisného čísla a již zmíněné kolaudační rozhodnutí, které vydává úřad. Všechny dokumenty můžete katastru nemovitostí dodat ve dvou podobách.

Buď, jako originální listinu, nebo jako kopii, která je úředně ověřená. Problém by mohl nastat, pokud je stavební pozemek veden ne, jako stavební, ale jako zemědělský, na který byly následně nataženy inženýrské sítě. Pokud je doposud vás pozemek veden, jako zemědělský, pak musíte doložit dokumenty, které dokazují, že byl pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Takovým dokumentem je ale dokonce i stavební povolení, bez kterého nelze započít samotnou stavbu ani její základy.

Do katastru nemovitostí je pak uveden jako majitel stavebník, kterým můžete být vy, vaše žena/muž případně oba dva manželé nebo partneři.

Vložil Katastrální úřad | Štítek , , , , | Zanechat komentář