Obchodní rejstřík

Zápis do živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík zahrnuje prakticky všechny téměř stejné informace, jako obchodní rejstřík firem.

Od obchodního rejstříku se liší hned několika věcmi, jednou z nich je už samotný zápis do živnostenského rejstříku.

O zápis do rejstříku se nežádá, ale je prováděn automaticky ve chvíli, kdy je vydáno živnostenské oprávnění nebo pět dní od provedení změny v živnostenském oprávnění.

Zjednodušeně řečeno ve chvíli, kdy se vám do ruky dostane živnostenské oprávnění, která vás, jako fyzickou osobu opravňuje k tomu, abyste vykonávali uvedenou činnost, budete automaticky zapsáni a zařazeni do rejstříku živnostníků. Tak stejně je to i s jakoukoli změnou, kterou během vykonávání živnosti provedete. Pokud živnost pozastavíte, nemusíte tuto informaci podávat živnostenskému rejstříku, ale bude to uděláno automaticky.

Další věc, kterou má živnostenský rejstřík společnou s tím obchodním je, že se jedná vlastně o veřejný seznam, který je k dispozici na internetu. Tam jsou k vidění stručné informace o majiteli živnostenského oprávnění, o činnosti, kterou vykonává a zda je jeho živnostenské oprávnění aktivní. Stejně tak můžete z živnostenského rejstříku pořizovat opisy a výpisy. V živnostenském rejstříku jsou dostupné tyto informace o provozovatelích živnosti:

  • jméno a příjmení 
  • státní občanství 
  • rodní číslo nebo datum narození 
  • místo podnikání 
  • bydliště 
  • způsob podnikání 

 

 

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Úřední zápisy a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.